Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt realizowany będzie we współpracy Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Jego celem jest digitalizacja oraz publikacja ponad 140 000 obiektów pochodzących ze zbiorów obu instytucji. Zakres prac po stronie Biblioteki Jagiellońskiej obejmuje: opracowanie, konserwację, skanowanie oraz opublikowanie w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej: 500 rękopisów, 1500 starych druków, 300 map, 24 800 dokumentów życia społecznego, 500 zbiorów ikonograficznych, 1500 druków zwartych z XIX/XX w.

„Projekt Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - działanie "Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego", poddziałanie 2.3.2 "Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury".