Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”  uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Projekt powstał w celu udostępnienia cyfrowych wersji zbiorów bibliotecznych stanowiących cenne i unikalne polskie dziedzictwo kulturowe. Zdigitalizowane i udostępnione zasoby kultury pochodzą ze zbiorów dwóch największych bibliotek w Polsce: Biblioteki Narodowej (BN) i Biblioteki Jagiellońskiej (BJ), których zbiory ze względu na wyjątkową wartość i znaczenie są zaliczane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego na podstawie ustawy i aktów wykonawczych.

Wszystkie obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej i zostały udostępnione na portalu Polona oraz na portalu Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Dzięki temu dostęp do Narodowego Zasobu Bibliotecznego jest nieograniczony.

Realizacja projektu trwała trzy lata. Do 2020 roku zdigitalizowanych zostało ok. milion obiektów z czego 348 734 dokumentów stanowią obiekty BJ. Zbiór ten tworzy; 5500 rękopisów, 10000 starodruków, 550 arkuszy map, 50 atlasów, 2000 fotografii i rycin, 4000 druków muzycznych,13740 numerów czasopism konspiracyjnych, 1046 druków ulotnych, 1672 afiszy oraz 310176 czasopism. W trakcie trwania projektu zabiegom konserwatorsko-introligatorskim zostało poddanych w sumie 8 787 obiektów, z czego 2 856 obiektów w Sekcji Konserwacji oraz 5 931 obiektów w Sekcji Opraw.

Grafika z logo Funduszy Eurpejskich, Biblioteki Jagiellońskiej oraz Unii Europejskiej