Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Autorzy tekstów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Autorzy

Doktor nauk humanistycznych, z wykształcenia filolog klasyczny, adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu Fuga, koordynowanego przez Narodowego Centrum Nauki. Przewód doktorski w oparciu o pracę dotyczącą twórczości Szymona Starowolskiego sfinalizował w Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował m.in. z redakcją magazynu „Perspektywy” i Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Do jego zainteresowań naukowych należą neolatynistyka, obecność tradycji antycznej w literaturze staropolskiej, retoryka tekstu, kultura książki siedemnastego stulecia, a także literackie związki ówczesnej Rzeczypospolitej z południowymi Niderlandami.

Kustosz dyplomowany, kierownik Oddziału Gromadzenia Zbiorów BJ. Autorka prac w większości dotyczących problematyki gromadzenia zbiorów, organizacji pracy bibliotecznej i wykorzystania nowoczesnych technologii, a także historii książki i bibliotek

Wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk. Zainteresowania naukowe obejmują kulturę i cywilizację czasu renesansu, a także II połowy XIX stulecia.

Autorka jest znawczynią i wielbicielką książek dawnych, zwłaszcza wydrukowanych dawniej niż 400 lat temu. Uczy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Kustosz, kierownik Sekcji Zbiorów Muzycznych BJ do 2021 roku. Z wykształcenia muzykolog. Zainteresowania muzyczne dotyczą szczególnie epoki baroku.

Magdalena Łanuszka

Absol­wentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor historii sztuki, medie­wistka. Ma na koncie współpracę z różnymi instytucjami: w zakresie dydaktyki (wykłady m.in. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Otwartego AGH, licznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku), pracy badawczej (m.in. dla University of Glasgow, Polskiej Akademii Umiejętności), oraz popularyzatorskiej (m.in. dla Archiwów Państwowych, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Biblioteki Narodowej, Radia Kraków, Tygodnika Powszechnego). W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie administruje serwisem Art and Heritage in Central Europe oraz prowadzi lokalną redakcję RIHA Journal. Autorka bloga o poszukiwaniu ciekawostek w sztuce: www.posztukiwania.pl.

Jakub Niedźwiedź

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na literaturze polskiej i europejskiej w XV–XVIII w. Można wyróżnić kilka obszarów, którym poświęcam najwięcej miejsca w moich badaniach: związki renesansowej literatury i kartografii; pismo i piśmienność w epoce wczesnonowożytnej; szkolnictwo jezuickie; wielokulturowość dawnej Rzeczypospolitej; kultura literacka Wielkiego Księstwa Litewskiego; emblematy w XVI–XVII w.

Obecnie pracuję nad cyklem publikacji poświęconych zwrotowi kartograficznemu, który dokonał się w ciągu XV i XVI w. W moich badaniach próbuję uchwycić, w jaki sposób polscy pisarze XVI i XVII w. „przekładali" mapę na teksty prozatorskie i poetyckie a także w jaki sposób literatura inspirowała kartografię. Interesują mnie takie zagadnienia, jak: tożsamość polska i europejska wyrażana w kategoriach kartograficzno-geograficznych; mapowanie w poezji; pojęcie literatury kartograficznej; literatura i kartografia jako praktyki imitacyjne; literatura kartograficzna w służbie propagandy politycznej i wojennej; praktyki imitacji kartograficznej w Rzeczypospolitej na tle europejskim. Badania te wpisują się w jeden z głównych nurtów współczesnego literaturoznawstwa w Europie i Stanach Zjednoczonych, znanym jako „zwrot przestrzenny".

Open Researcher and Contributor ID

Filolog klasyczny, tłumacz, wydawca tekstów polskich, łacińskich i włoskich, kierownik Sekcji Starych Druków Biblioteki Jagiellońskiej.

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w latach 2003–2021, historyk, profesor zwyczajny UJ. Prowadzi w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zajęcia z zakresu edytorstwa historycznego. Jest autorem edycji źródeł od XVI do XX wieku włącznie. Badacz historii kultury XVI-XIX w., historii Kościoła i radykalnej reformacji, edytorstwa źródeł.

W 2013 r. za wybitne zasługi w pracy naukowo badawczej w dziedzinie historii piśmiennictwa i źródeł historycznych, za działalność na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Absolwentka rosjoznawstwa na UJ, z zawodu introligator. Kierownik Sekcji Opraw BJ od 2021 roku. Autorka tekstów z dziedziny introligatorstwa i oprawy nie tylko na blogu BJ, ale również w literaturze branżowej ("Świat Druku"). Ciągle poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach dla introligatorów w całej Polsce.

Joanna Pypłacz

Doktor habilitowana filologii klasycznej, pisarka, pasjonatka literatury grozy, muzyki poważnej i fotografii. Pracownik Sekcji Starych Druków BJ, autorka wielu prac naukowych (m. in. monografii „The Aesthetics of Senecan Tragedy”, Kraków 2009, oraz „When Legends Come Alive. A Reading of Lucan’s Pharsalia”, Kraków 2015) oraz opowiadań i powieści gotyckich.

Historyk z wykształcenia, z zawodu drukarz i grafik. Interesuje się historią drukarstwa, historią historiografii, ikonografią historyczną oraz sportem. Pracownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych BJ i jeden z blogowych grafików.